Tg fix sieťky pre pacientov

Neoddeliteľnou súčasťou ľudí s Epidermolysis bullosa (EB) sú aj obväzové a iné materiály či pomôcky. Drvivú väčšinu z nich si pacienti musia kupovať v plnej výške bez nároku na preplatenie zdravotnou poisťovňou. Prípadne je počet kusov hradených poisťovňou v neúplnej výške limitovaní, a preto nedostatočný. Rodinný rozpočet je tak ukrátený aj o stovky eur mesačne.
Naše OZ DebRA SR sa snaží v pravidelných intervaloch zabezpečovať pre svojich pacientov podľa ich potrieb i sieťky TG fix.

🦋🦋 „Aj vďaka vašim finančným darom, milí naši podporovatelia, sme aj v prvom štvrťroku tohto roku mohli pomôcť Motýlikom a kúpiť pre nich Tg fix sieťky, ktoré používajú pri každodennom ošetrovaní na fixáciu špeciálnych krytí a obväzov. Ďakujeme ❤️“ Za tím DebRA SR Martina S.

🦋 „Ďakujem za Tgečka, ktoré potrebujem pri každodenných preväzoch.“ Majko 🙂

🦋 „Ďakujem DebRA SR za Tg fix sieťky, ktoré potrebujem k ošetrovaniu.“ Anička🙂

🦋 „Ďakujem za sieťky.“ Samko

🍀 Ďakujeme, bez vás by nebolo možné pomáhať ľuďom s EB ❤️

Foto: členovia DebRA SR
Text a koláž: Martina Studeníková