2020

1. februára 2020

„Milí priatelia, priaznivci, známi, v tých každodenných náročných povinnostiach sa ideme trošku neskôr poďakovať za vašu priazeň a pomoc počas celého minulého roku. Veľmi si vážime vašu podporu, či už vo forme finančných príspevkov, alebo vo forme materiálnej pomoci, zapojenia sa do aukcií, bazáriku, spravením zbierky na ozdravné pobyty, venovaním časti výnosu z vašej činnosti, predaja nášmu občianskemu združeniu. Každému jednému z vás veľmi pekne ďakujeme. Čo venujete na transparentný účet, to je každému viditeľné, môže si pozrieť, skontrolovať, čo príde na bežný účet, sú príspevky od ľudí, ktoré vypisujeme. Pred Vianocami prispeli: pani Anka Š. 218 eur, pán Karol G.50 eur, pani Beata A. 50 eur, náš stály prispievateľ pán Ján B. 50 eur. Ďakujeme 🙂 “

Transparentný účet DebRA SR:
www.transparentneucty.sk/?fbclid=IwAR064Ug9j3GMJ_iziAel1RJQ3W3z650c55Mm5rh3vgVbi_ZNyBYdMkbAwuQ#/ucet/SK9809000000005144043942