Poslanie DebRA SR

DebRA SR je občianske združenie, ktoré svoje aktivity smeruje k podpore rodín, kde niektorý člen trpí ochorením Epidermolysis bullosa (EB) - chorobou motýlích krídel. 

Snaží sa o rozšírenie všeobecného povedomia o tejto chorobe medzi širokou odbornou aj laickou verejnosťou. Je registrovaným občianskym združením a jedinou organizáciou svojho druhu na Slovensku, na pomoc pacientom s EB, zvýšiť kvalitu bežného života, presadzovať a hájiť ich záujmy. Zdrojom príjmov organizácie sú dary, dotácie, výnosy z vlastnej činnosti a ďalšie zdroje.  

Je združením ľudí s epidermolýzou (kožou jemnou ako motýlie krídla), ich rodín, priateľov a priaznivcov.

DebRA Slovakia bola založená 17.4.2009. Tento rok 17.4.2019 oslavuje 10. výročie vzniku.
Veľa šťastia v súťaži ;-)

Ospravedlňujeme sa za chýbajúce texty a fotografie v článkoch (do októbra 2017). Táto situácia nevznikla našou chybou a nenesieme za ňu zodpovednosť. So starou webovou stránkou sme pracovali a presúvali ju na nový web v takom stave, v akom nám ju po svojom odstúpení odovzdala  bývalá predsedkyňa DebRA SR v novembri 2017. Urobíme všetko preto, aby sme chýbajúce fotografie a články našli a doplnili ich. Ďakujeme za pochopenie.