Poďakovanie dlhoročnému partnerovi

HARTMANN-RICO, spol.s.r.o je dlhoročný partner DebRA SR, ktorý pomáha nielen nášmu združeniu, ale najmä pacientom s EB pravidelnými zásielkami potrebných obväzových materiálov a iných pomôcok, bez ktorých nemôžu jednotliví pacienti fungovať a potrebujú ich denne či už pri ošetrovaní jemnej pokožky, preväzoch...

🦋🦋 „Zo srdca ďakujeme spoločnosti HARTMANN-RICO, spol.s.r.o za ďalšiu nádielku potrebných materiálov, ktoré uľahčia našim pacientom každodenné ošetrovanie jemnej pokožky. Vďaka Vám majú naše Motýliky opäť zásobu pre nich tak potrebných obväzových materiálov, ale i ďalších pomôcok, ktoré sa stali ich každodennou súčasťou. Ešte raz ďakujeme za pomoc a podporu.“ Za tím DebRA SR Martina S.

🦋 „Ďakujem veľmi pekne priateľom z Hartmannu za podporu a pomoc v podobe materiálov.“ Jana

🦋 „Veľmi pekne ďakujem za sponzorský dar ošetrovací materiál Hartmann-Ricu a DebRE za sprostredkovanie. S pozdravom Jurko.“

🦋 „Ďakujem spoločnosti Hartmann za preväzový materiál.“ Samko

🦋 „Veľmi pekne ďakujem Hartmannu a "DebRA SR", že mi pomáha s materiálmi na každodenné ošetrovanie. Prajem vám všetkým príjemné a hlavne neboľavé Vianoce.“ Majino 🙂

🦋 „Ďakujeme Hartmann, že nám pomáhate. A ďakujeme aj DebRA SR, bez Vás by to nebolo možné.“ Jánošovci

🦋 „Ďakujeme veľmi pekne DebRA SR a spoločnosti Hartmann za ošetrovacie materiály 🙂 “ Mamka Maja a Dorotka

🦋 „Ďakujem veľmi pekne DebRA  SR za ošetrovací materiál ❤️“ Anička

🦋 „Veľmi pekne ďakujem.“ Mária z Košíc

🍀 Ďakujeme, že pomáhate spolu s nami.

Foto: členovia DebRA SR
Text a koláž: Martina Studeníková