Medzinárodný týždeň povedomia o EB, 25.10. – 31.10.

Epidermolysis bullosa (EB) – ochorenie s poetickým ľudovým názvom choroba motýlích krídel. No o čo poetickejší je názov, o to ťažšie a zákernejšie je samotné ochorenie.

Hoci sa problematika ochorenia na verejnosti rozoberá čoraz viac a téme sa venuje aj viac odborníkov, stále je pre mnohých samotné ochorenie a jeho prejavy, ako aj manipulácia s pacientami a ich potreby, veľkou neznámou. Často nechcú zdravotné sestry či samotní lekári pacientov prijať a ošetriť, vytrhnúť boľavý zub, zaviesť kanylu, zobrať krv, nieto ešte vykonať operáciu, oddeliť zrastené prsty na rukách. Nie preto, že by nechceli pomôcť, ale preto, že sa s takým pacientom ešte nestretli a nevedia, ako s pacientom manipulovať, aby mu neublížili ešte viac.

Dnes, 25.10. začína osvetový Medzinárodný týždeň povedomia o EB (Epidermolysis Bullosa Awareness Week) a potrvá do konca mesiaca, t.j. 31.10.

Tento týždeň je nielen týždňom povedomia o tomto zriedkavom, neliečiteľnom ochorení, ale i oslavou pacientov, ich sily, bojovnosti, chuti žiť, čeliť bolestivému ochoreniu a všetkému, čo so sebou prináša. Tento týždeň je zároveň aj oslavou ľudí, ktorí sa o pacientov s láskou a bez predsudkov starajú, oslavou rodičov a opatrovateľov, ale i špecialistov z radu lekárov a zdravotných sestier zo špecializovaných centier vo svete, ktorí zasvätili život starostlivosti o ľudí s kožou jemnou ako motýlie krídla.

Čo je EB?

Názov Epidermolysis bullosa (EB) je jeden, no skrýva sa za ním ťažké a stále pomerne neznáme ochorenie, ktoré zahŕňa viac typov a podtypov s rôznymi prejavmi a závažnosťou ochorenia.

Je to skupina zriedkavých genetických porúch charakterizovaných krehkosťou kože a slizníc a mechanicky i samovoľne vyvolanými pľuzgiermi.

To znamená, že i najjemnejší dotyk, buchnutie, trenie kože môže spôsobiť tvorbu rán a pľuzgierov na pokožke i slizniciach.

Samotné ochorenie Epidermolysis bullosa sa rozdeľuje do 4 základných skupín, ktoré sa delia na ďalších viac ako 30 podtypov. Každá forma je charakterizovaná génom, v ktorom došlo k poškodeniu a vyznačuje sa rôznymi, odlišnými klinickými prejavmi.

Základnými formami sú:

  • simplexná EB (EBS)
  • junkčná EB (JEB)
  • dystrofcká EB (DEB)
  • Kindlerova EB (KEB)

Existuje liek?

Žiaľ, nie. Ani na jeden typ EB neexistuje liek ani účinná liečba. No v súčasnosti prebiehajú na celom svete rôzne výskumy a klinické skúšky. Preto sa liečba momentálne obmedzuje na zmiernenie príznakov, aby sa tak osobám s týmto ochorením zabezpečil čo najlepší život.

Aktuálne „spôsoby liečby“ zvyčajne zahŕňajú najmä každodennú starostlivosť o pľuzgiere, rany, i zdravú pokožku, celkové prejavy ochorenia a tlmenie bolesti. Pri závažnejších typoch EB sú potrebné aj iné postupy, napríklad vyväzovanie prstov, infúzie železa, chirurgický zákrok na uvoľnenie zrastených prstov alebo rozšírenie (dilatáciu) pažeráka. V niektorých závažných prípadoch môže byť aplikovaná umelá koža na miesta s nehojacimi sa otvorenými ranami, prípadne dochádza k amputácii časti končatiny.

Je EB nákazlivé?

EB nie je nákazlivé, ako si niektorí ľudia myslia. Keďže sa jedná o genetické ochorenie, čo znamená, že tí, ktorí ho majú, sa s ním narodia, nie je možné "chytiť" EB od inej osoby. Motýlikom, ako sa týmto ľuďom zvykne hovoriť, môžete podať ruku, dotknúť sa ich, pohladiť, objať, samozrejme jemne, s citom, aby ste im neublížili.

Okrem samotných viditeľných prejavov môže mať choroba motýlích krídel aj silný vnútorný, psychologický dopad na pacientov, čo býva často spôsobené izoláciou, odstrkovaním verejnosti, bolesťou či častými návštevami nemocnice. Môže byť ovplyvnený školský, pracovný i spoločenský život pacientov.

EB nepostihuje intelekt.

O čom vlastne EB je?

Pred rokmi mi ktosi povedal: „Čo je to prepichnúť pár pľuzgierov?“ No z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že EB nie je len o „pár pľuzgieroch“. Je o množstve pľuzgierov a rán rôznych veľkostí po celom tele, na slizniciach úst, nosa, očí, na vnútorných orgánoch, EB je o skracujúcich sa šľachách a zrastajúcich prstoch na rukách i nohách, čím sa končatiny stávajú nefunkčnými. Taktiež je o strate nechtov, vlasov, zubov, problémoch s vylučovaním, chudokrvnosti, podvýžive, problémoch s chôdzou, pretože už po pár metroch sa začnú na chodidlách tvoriť dlho sa hojace pľuzgiere. Je o nemožnosti vykonávať bežné činnosti, písať, pokrájať si jedlo, dlhšie sedieť, športovať, hrať loptové hry, behať, skákať, v niektorých prípadoch o zúžení pažeráka a nemožnosti prežrieť vlastné sliny, nieto ešte potravu. Nehovoriac o tom, že EB je o bolesti, ktorú prežívajú pacienti počas celého dňa, každý deň v roku, bojujú s rôznymi infekciami na koži, na slizniciach, s vlastným telom bojujú na záchode. EB je aj o počúvaní kriku dieťaťa, ktoré má problémy s vylučovaním, a následnom ošetrovaní poranenej sliznice konečníka a jej liečení niekoľko týždňov. Je aj o trpezlivosti a niekoľkohodinovom kúpeli, počas ktorého je potrebné odmáčať obväzy z rán a čo najšetrnejšie ich odstrániť z tela, odstrániť odlúčené chrasty a chrusty z rán, prípadne hnis, dezinfikovať a ošetriť každú ranu a pľuzgier. EB znamená naučiť sa akceptovať potreby pacienta, naučiť sa vhodne ošetrovať, chytiť, podržať pacienta, aby sa nedotlačila, nenatrhla pokožka, naučiť sa učesať vlasy, aby nedošlo k poraneniu hlavy, umyť zuby tak, aby sa nevytvorila rana v okolí zubov. Naučiť sa akceptovať bolesť, prežrieť bolesť, ktorú niekedy musíte spôsobiť človeku počas ošetrovania pri vytláčaní pľuzgierov a rany sa rýchlejšie zahojili. Niekedy pomôcť znamená spôsobiť bolesť.

Ľudia s EB čelia opovrhovaniu verejnosti, pretože mnohí si myslia, že sa od pacientov nakazia, prípadne, že deti sú v rodinách týrané. Pacienti sú vyčleňovaní zo spoločnosti, často trpia depresiami, sú uzavretí, odstrkovaní, osamelí...Nik si nedokáže prestaviť, čo pacienti prežívajú, či sa nehanbia za obväzy, v ktorých celé dni sú, za rany po tele, fľaky, prípadne jazvy, ktoré im ostávajú po ranách na koži.

Práve kvôli závažnosti a rôznorodosti Epidermolysis bullosa je potrebná osveta medzi širokou verejnosťou. Aby tak ľudia s EB neostali odstrčení a v úzadí. Ale aby mohli plnohodnotne zapadnúť do spoločnosti a prežiť život čo najplnohodnotnejšie.

Myslíte si, že je toho veľa? Áno, je, ale stále to nie je všetko. Epidermolysis bullosa spôsobuje oveľa viac problémov ako si zdravý človek dokáže predstaviť. Aj malé, pre niekoho úplne bezvýznamné „banality“ dokážu pacientom poškodiť kožu. Komu by napadlo skontrolovať sponku do vlasov, či neobsahuje nejaký výčnelok, ktorý by mohol dotlačiť kožu a spôsobiť tvorbu pľuzgiera? Alebo kontrolovať švy na oblečení a topánkach, či nie sú príliš ostré a nedotlačili by kožu, alebo či nášivka na tričku nezoderie kožu? Skúšať jedlo, či nie je príliš drsné konzistenciou, aby neporanilo ústnu dutinu alebo pažerák? Takto by som mohla pokračovať ešte ďalej.

No zhrniem len, že kto sa nestretáva alebo nežil s človekom s chorobou motýlích krídel, nezažil mnohé situácie a seriózne sa o ich život nezaujímal, ťažko si život ľudí s EB dokáže predstaviť. Pretože každý pacient je iný, rovnako ako jeho prejavy ochorenia, a každý deň v roku mu prináša iné situácie, komplikácie a boje o život. Vnútorné boje zvádzajú aj rodičia, najmä ak vidia, ako dieťa trpí a oni im nemajú ako pomôcť, nemajú ako zahojiť každú boľačku, zabrániť zväčšovaniu rán a zariadiť, aby sa už ďalšie netvorili, aby sa vytvorila nová, zdravá koža. Nedokážu svoje deti vyliečiť.

Nie, EB nie je „len pichnúť pár pľuzgierov“. Sú to hodiny ošetrovania, preväzovania, prevencia, pomoc pri bežných denných činnostiach, chôdzi, pomoc pri písaní poznámok a úloh v škole, množstvo obmedzení, vyčleňovanie z kolektívu, kopec bolesti a omnoho viac....

Pacienti s chorobou motýlích krídel majú rovnaké potreby, túžby, ciele ako zdraví ľudia. Chcú športovať, učiť sa, plniť si sny, milovať a byť milovaní. Chcú byť potrební a rešpektovaní.

Práve kvôli závažnosti a rôznorodosti Epidermolysis bullosa je potrebná osveta medzi širokou verejnosťou. Aby ľudia s EB neostali odstrčení a v úzadí. Ale aby sa mohli začleniť do spoločnosti a prežiť život čo najplnohodnotnejšie.  Aj nato slúži osvetový posledný októbrový týždeň.

Text a obrázok: Martina Studeníková  

31.10.2023

V tento deň končí osvetový týždeň o EB.

V roku 2020 vznikol v rámci šírenia osvety o EB projekt s názvom DebRA SR na cestách, ktorého cieľom je v spolupráci s členmi združenia šíriť počas celého roka povedomie o chorobe motýlích krídel pomocou reklamných predmetov DebRA SR.

Aj tento rok naši členovia pochodili Slovensko i zahraničie, kde prezentovali naše malé občianske združenie s veľkým srdcom.

Páči sa DebRA SR na cestách IV.:

Text a video: Martina Studeníková
Foto vo videu: členovia DebRA SR