HARTMANN - RICO – poďakovanie

Spoločnosť HARTMANN - RICO spol.s.r.o. . je náš dlhoročný partner, ktorý nám pomáha s pravidelnými dodávkami obväzových materiálov a iných pomôcok pre našich pacientov. Kupovanie takého množstva materiálov, ako pacienti potrebujú, je veľkou záťažou na financie a rozpočet rodín. Mnohokrát si niektoré potrebné materiály ani nemôžu dovoliť kúpiť, pretože drvivá väčšina z nich nie je hradená zdravotnou poisťovňou.

Práve preto sme vďační za každú pomoc pre našich pacientov, ľudí s chorobou motýlích krídel, vďaka ktorej môžeme aspoň trochu pomôcť skvalitniť ich život.

🦋🦋 „Ďakujeme spoločnosti Hartmann za opätovné zaslanie ošetrovacích materiálov. Je to každodenná povinná výbava našich pacientov, a preto si veľmi ceníme vašu celoročnú podporu a spoluprácu.“ DebRA SR

🦋 „Ďakujem DebRA SR a Hartmann rico za ošetrovací materiál.“  Anička ❤️

🦋 „Ďakujeme veľmi pekne  za ošetrovací materiál a vlhčené utierky.“ Majka a Dorotka

🦋 „Ďakujem Hartmannu a DebRA SR, že mi pomáha s materiálmi na každodenné ošetrovanie a skvalitňuje mi život. S pozdravom Majko 🙂“

🦋 „Chcem sa zo srdca poďakovať spoločnosti Hartmann Rico za sponzorský dar - tak potrebné ošetrovacie materiály. Zároveň ďakujem DebRA SR za sprostredkovanie.“ Megi

🦋 „Ďakujeme firme Hartmann za ošetrovací materiál. Je to pre nás obrovská pomoc.“ Jánošovci

🦋 „Ďakujem spoločnosti Hartmann za preväzový materiál.“ Samko

Všetky poďakovania nájdete TU.

Foto: členovia DebRA SR
Spracovanie a sprievodný text: Martina Studeníková