Vaše 2% nám pomôžu pomáhať

Verejné zdravotníctvo a sociálny systém nie sú pripravené na špeciálne výzvy zriedkavého ochorenia, akým je Epidermolysis bullosa (EB).

Preto, milí priatelia, podporovatelia, priaznivci,
máte možnosť rozhodnúť o vašich 2% z daní z príjmu.

Ak nechcete prenechať 2% (3%) z daní štátu, môžete ich darovať nášmu občianskemu združeniu DebRA SR. Vás, okrem chvíľky času na vyplnenie tlačiva, tento dar nestojí nič. Pre nás však vaše 2% znamenajú prejav dôvery a podporu pre rozvíjanie aktivít v OZ, rovnako aj pomoc  pre Motýlikov – našich pacientov. Tieto financie sú pre nás dôležité preto, že s nimi môžeme disponovať hneď po pripísaní na účet a pružne reagovať na potreby našich pacientov. Ale i preto, že činnosť OZ je závislá na 2%, daroch a rôznych finančných príspevkoch od organizácií.

Všetky potrebné informácie o fungovaní a akciách DebRA SR nájdete tu na webovej  stránke, prípadne vaše otázky posielajte na mail debra.slovakia@gmail.com .

Získané finančné prostriedky budú použité na:

  skvalitnenie života pacientov s chorobou motýlích krídel
   zabezpečenie potrebných ošetrovacích materiálov
  kúpu zdravotných pomôcok nehradených zdravotnou poisťovňou
  stretnutie pacientov a ich rodín na spoločnom pobyte

Údaje organizácie:

Obchodné meno (Názov):     DebRA SR
Sídlo:                                         SNP 55, 908 73 Veľké Leváre
Právna forma:                          Občianske združenie
IČO/SID:                                    42169895
IBAN číslo účtu: SK6311000000002629861333 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)
debra.slovakia@gmail.com

Všetkým priaznivcom a podporovateľom ďakujeme za každú pomoc a prejav solidarity s ľuďmi, ktorí trpia zriedkavým ochorením s poetickým názvom choroba motýlích krídel.

ĎAKUJEME, ŽE NÁM POMÔŽETE POMÁHAŤ.

Predvyplnené tlačivo pre zamestnancov za rok 2021 si môžete stiahnuť TU:

Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-DzP-FO-za-rok-2021_debra.pdf

Dôležité termíny:

15. február 2022 – posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb.

31. marec 2022 – posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2 % z dane (3 % v prípade dobrovoľníkov). Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne.

31. marec 2022 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2 % z dane POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5 %. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v nasledujúcom roku môže poukázať iba 1,0 % z dane. Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak “2 %¨ poukazuje v tomto predĺženom termíne! Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2 % v termíne na podanie daňového priznania.

30. apríl 2022 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2 % z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane).

Text: Martina Studeníková
Foto: členovia DebRA SR
Koláž: Martina Studeníková