Výročná a finančná správa DebRA SR za rok 2020, vyúčtovanie DMS za roky 2018-2020

Páči sa, výročná a finančná správa DebRA SR za rok 2020 k nahliadnutiu, rovnako i vyúčtovanie verejnej zbierky formou darcovských SMS. Stačí kliknúť na PDF...

Sprava-o-cinnosti-2020_1628531243.pdf
Financna-sprava-2020_1628531253.pdf
Zaverecna-sprava-VZ-2018_2019.pdf
Zaverecna-sprava-VZ-2019_2020.pdf

Výročnú správu vypracovala: Kristína Ficeriová
Finančnú správu a vyúčtovanie DMS vypracovala: Dana Ficeriová