Poďakovanie spoločnosti HARTMANN RICO spol. s r.o.

„V mene DebRA SR by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať spoločnosti HARTMANN RICO spol. s r.o. za pravidelné dodávanie obväzových materiálov pre ľudí, ktorí ich potrebujú na každodenné ošetovanie rán. Veľmi si vážime Vašu pomoc, vďaka ktorej ste ušetrili nielen čas našich pacientov, ale aj financie potrebné na chod ich bežného života. Spoluprácu s Vami si naozaj veľmi ceníme a veríme, že bude pokračovať i naďalej. Ďakujeme ❤️“    Za tím DebRA SR Anka a Kristína.

„Ďakujem DebRA SR aj Hartmannu za obväzy a prubany na ošetrovanie.“ Anička

„Ďakujeme Debre za obväzový materiál. Pre nás veľká pomoc. Ešte raz ďakujem a všetkých pozdravujeme.“ Miško

  „Veľmi pekne ďakujeme spoločnosti HARTMANN-RICO spol. s r.o. za ďalšie ošetrovacie materiály, ktoré nám poslala vďaka DebRA SR. Vážime si túto pomoc, v mene Margarétky.“ Rodina Várková

„Veľmi pekne ďakujeme Debre SR za ošetrovací materiál, všetkých pozdravujeme a ešte raz vďaka.“ Svetlana

„Dnes mi prišiel pruban - veeeľa prubanu. Ďakujem veľmi pekne, toto mi bude stačiť na veľmi, veľmi dlho. Veľká vďaka.“ Jana 

Foto: členovia DebRA SR
Spracovanie: Martina Studeníková