Giving Tuesday – Svetový deň darovania 2021

DebRA SR sa po piatykrát zapája do  #GivingTuesdaySvetového dňa darovania, ktorý v tomto roku pripadol na posledný novembrový deň – 30.11.  Je to deň, kedy sa šíri nezištné darovanie a dobro.

Vykúzliť úsmev na tvári môžeme každý deň, rovnako urobiť niekomu radosť maličkosťami. Darujme preto úsmev ľuďom okolo seba i našim Motýlikom, darujme objatie, milé slovo. Veci, ktoré nás, okrem pár sekúnd času, nestoja nič, ale pre iných sú na nezaplatenie. Hoci si to často ani neuvedomujeme, sú to veci plné energie, lásky a spolupatričnosti. Malé kúsky energie, ktoré nezištne niekomu darujeme.

Niekedy môžu tieto jednoduché, pre niekoho bežné veci druhých zdvihnúť z dna. Dodať mu silu ísť ďalej a bojovať s nástrahami života, ale i s ochoreniami, ako je napríklad choroba motýlích krídel. Buďme naďalej ľuďmi ochotnými pomáhať a podporujme tých, ktorí sú na pomoc druhých odkázaní. Nehľaďme na to, čo nás rozdeľuje, v čom sa líšime. Hľadajme cestu, ako sa k sebe priblížiť. Aj to je myšlienkou GivingTuesday – Svetového dňa darovania – podať pomocnú ruku tam, kde je to potrebné.

I počas tohto roka ste stáli pri nás, podporovali ste činnosť nášho malého OZ DebRA SR, či už lajkovaním a zdieľaním príspevkov, ale i finančnými darmi a celkovou podporou.

Zo srdca vám ďakujeme za všetky formy podpory a pomoci. Na každom z vás je, či v tom budete pokračovať naďalej, či pomôžete jednotlivcovi alebo skupine, či malému občianskemu združenie ako sme my – DebRA SR, ktoré pomáha ľuďom s Epidermolysis bullosa – chorobou motýlích krídel a ich rodinám..

Pomáhať nám a našim Motýlikom môžete nie len počas GivingTuesday, ale počas celého roka nasledovne:

Zakúpením šperkov a obrazov s motýľmi v rámci projektu „Motýle pre Motýliky“  www.fabfly.sk

Poukázaním 2% na účet DebRA SR

● Poukázaním dobrovoľného príspevku na náš transparentný účet: SK98 0900 0000 0051 4404 3942

● Darovaním finančného príspevku na náš bežný účet: SK63 1100 0000 0026 2986 1333

● Zdieľaním FB stránky a príspevkov DebRA SR a šírením povedomia o zriedkavom ochorení, akým je Epidermolysis bullosa – choroba motýlích krídel

● Akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý vám napadne

Všetky finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie života ľudí s chorobou motýlích krídel.

Vážime si každú pomoc, milé slovo, odkazy našim pacientom, lajk, zdieľanie, ale i návrhy, kritiku a pripomienky k našej práci...

ĎAKUJEME ❤️

Text: Martina Studeníková
Foto: Marián Várka