28. február – Deň zriedkavých chorôb

Už štrnástykrát si v posledný februárový deň pripomíname Deň zriedkavých chorôb.

   Na celom svete je okolo tristo miliónov ľudí, ktorí trpia viac či menej závažným zriedkavým ochorením.  Zriedkavých chorôb  je  približne šesť tisíc druhov.  Títo ľudia sú z rôznych kútov sveta, rôznych kultúr, rás a náboženstiev, no  každý jeden z nich má svoj príbeh, svoje  posolstvo. Každého jedného z tých tristo miliónov ľudí trápi iná diagnóza, pritom sa všetci snažia s tým , s čím sa narodili, zvádzať každodenný boj o život.

   Ústredným posolstvom tohtoročného Dňa zriedkavých chorôb je priblížiť týchto vzácnych, jedinečných ľudí a  ukázať, že aj oni majú svoje radosti a  trápia ich rovnaké veci ako ostatných ľudí. Ukázať, že hoci majú zriedkavé ochorenie, sú hrdinami svojich životov, hrdo, odhodlane a s veľkou silou bojujú za svoje miesto pod slnkom. Sú viac, ako ich ochorenie.

   Medzi zriedkavé choroby patrí  aj Epidermolysis bullosa, choroba motýlích krídel. Jej nositelia sú statoční a veľmi húževnatí ľudia s radosťou a láskou  k životu. Napriek bolesti, ktorú im toto ochorenie spôsobuje, sa snažia vychutnať si jeho krásy plným priehrštím,  pokiaľ im to  ich zdravotný stav dovoľuje.  Aj títo ľudia však  túžia byť šťastní, milovaní, uznávaní a prospešní.

   Veľkou pomocou pre nich je  zviditeľnenie a šírenie povedomia o zriedkavých chorobách.

   Deň zriedkavých chorôb , ktorým je 28.02. spája 62 národných aliancií v 57 krajinách, ktoré budujú a bojujú za kampaň nielen regionálne, ale aj na celom svete. Eurordis je hlavným koordinátorom zriedkavých chorôb spolu s podporou ďalších organizácií a EÚ. Má vplyv na sociálny a politický rozvoj , inšpiratívnu víziu budúcnosti a dáva ľuďom so zriedkavými chorobami na celom svete príležitosť hovoriť a konať. Oslovuje politikov, výskumných pracovníkov, klinických špecialistov, opatrovateľov a pomocníkov.

 Spoločnými silami môžeme dosiahnuť v ľudskej spoločnosti veľké zmeny a vytvoriť lepší svet pre všetkých.

Text a spracovanie koláže: Eva Pavlíčková
Foto: DebRA SR