Vaše 2% nám pomôžu pomáhať

   Milí priatelia, aj tento rok môžete nášmu občianskemu združeniu pomôcť a podporiť tak našu činnosť poukázaním 2% z vašich daní.

   Všetky finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie života ľudí s Epidermolysis bullosa - chorobou motýlích krídel, na zabezpečenie tak potrebných ošetrovacích materiálov súvisiacich s ošetrovaním prejavov EB, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou ich každodenného života, zdravotné pomôcky nehradené zdravotnou poisťovňou, či obyčajné stretnutie pacientov na spoločnom pobyte, ktoré pre nich znamená oveľa viac ako len stretnutie. Ďakujeme každému, kto sa rozhodne pomôcť nám darovaním svojich 2%. Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodnú prejaviť priazeň a solidaritu a pomôcť ľuďom s tak zriedkavým a závažným ochorením ako je choroba motýlích krídel.

Údaje potrebné na vyplnenie tlačiva:
Obchodné meno (Názov): DebRA SR
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 42169895
Sídlo: SNP 55, 908 73 Veľké Leváre

IBAN číslo účtu: SK63 1100 0000 0026 2986 1333 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)

V prípade otázok nás kontaktujet na debra.slovakia@gmail.com

Predvyplnené tlačivo si môžete stiahnuť kliknutím na obrázok:

Dôležité info:
Do 15.02.2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane. Z neho si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2019 dobrovoľnícky pracovali.

Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Vyššie uvedené tlačivá je potrebné doručiť na príslušný daňový úrad do 30.04.2020
Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

ĎAKUJEME

Text a spracovanie koláže: Martina Studeníková
Foto: DebRA SR