Vaše 2% pomôžu ľuďom s kožou jemnou ako motýlie krídla

   Milí priatelia, aj tento rok môžete nášmu občianskemu združeniu pomôcť a podporiť tak našu činnosť poukázaním 2% z vašich daní.

   Všetky finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie života ľudí s chorobou motýlích krídel, na zabezpečenie tak potrebných ošetrovacích materiálov, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou ich každodenného života, zdravotné pomôcky nehradené zdravotnou poisťovňou, či obyčajné stretnutie pacientov na spoločnom pobyte, ktoré pre nich znamená oveľa viac ako len stretnutie.

   Ďakujeme každému, kto sa rozhodne pomôcť nám darovaním svojich 2%. Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodnú prejaviť priazeň a solidaritu a pomôcť našim pacientom, pomôcť ľuďom s tak zriedkavým a závažným ochorením ako je choroba motýlích krídel.

Údaje potrebné na vyplnenie tlačiva:

Obchodné meno (Názov): DebRA SR
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 42169895
Sídlo: SNP 55, 908 73 Veľké Leváre

IBAN číslo účtu: SK6311000000002629861333 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)
debra.slovakia@gmail.com

Predvyplnené tlačivo pre rok 2018 si môžete stiahnuť kliknutím na obrázok:


Dôležité info:
Do 15.02.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2018 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2018 dobrovoľnícky pracovali.
Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2019.
Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie.
Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať. (VŽDY si overte aktuálnosť údajov o prijímateľovi v oficiálnom Zozname prijímateľov!)
Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!
Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2019 na daňový úrad *** – adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/.../zistenie-miestnej...
***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

ĎAKUJEME

Text a spracovanie koláže: Martina Studeníková
Foto: DebRA SR