Valné zhromaždenie AOPP v Bratislave

   V piatok 31. mája 2019 sa v hoteli Set v Bratislave konalo Valné zhromaždenie Asociácie na ochranu práv pacientov (AOPP), ktorého sa zúčastnilo 41 členských združení. Voľby nových členov predsedníctva som sa zúčastnil ako zástupca DebRA SR.

   Viceprezident Dominik Tomek oboznámil prítomných o vzdelávacích aktivitách AOPP. PhDr. Mária Lévyová - prezidentka AOPP informovala o poradenskej činnosti AOPP. Veľkú pozornosť venovala návrhu Stratégie dlhodobej starostlivosti. Na jej príprave pracuje spolu so zástupcami Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstva zdravotníctva SR a Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.

   Pacientsku poradňu rozšírili o právne poradenstvo, ktorého pomoc môžu pacienti a ich rodinný príslušníci využiť pri riešení mnohých problémov na telefónnom čísle alebo maily:

Pár momentov z Valného zhromaždenia AOPP:


Text: Marián Várka
Foto: Marián Várka a AOPP