Slovenský kongres hojenia rán 06.06.2019

Úspešne šírime povedomia o Epidermolysis bullosa medzi laickou a odbornou verejnosťou


   V dňoch 6.-7. júna 2019 sa  v Hotely Roca v Košiciach konal 3. ročník Slovenského kongresu hojenia rán. Bol určený pre odborníkov z rôznych oblastí medicíny. Odzneli tu náučné prednášky o starostlivosti o pacienta s chronickou ranou, socioekonomika chronických rán, všetko o správnom ošetrovaní chronických rán a  o tom, ako zabrániť ich infikovaniu. Predstavili sa firmy ponúkajúce najrôznejšie prípravky na ošetrovanie ťažko sa hojacich rán a pokožky - MölnlyckeHealth Care, Aspironix, Sanomed a podobne.

   Za DebRA SR som sa ako pacientka s EB zúčastnila kongresu spolu s Miškou, sestrou pacienta s EB. Predstavili sme našu organizáciu, jej poslanie a starostlivosť o pacientov s EB. Zároveň sme šírili povedomie o Epidermolysis bullosa - chorobe motýlích krídel.

   Prítomní lekári, ktorí sa pri našom stánku zastavili, sa zaujímali hlavne o spôsob ošetrovania rán pri EB. Taktiež ich zaujímalo, ako sa s takýmto závažným ochorením žije. S Miškou sme im priblížili starostlivosť a spôsob ošetrovania rán, ako aj každodenné starosti života s EB.

   Po rozhovore so zástupkyňou z firmy Aspironix sme dostali na vyskúšanie vzorky ich produktov na dezinfekciu a ošetrenie rán. Vlhčené neparfumované obrúsky sú samotne balené, fakt mokré a vhodné na všetky typy rán, hlavne na chronické rany, ale aj na akné.

   Náš dlhoročný partner a sponzor ENVY-klinika estetickej medicíny s pani majiteľkou Natáliou Selvekovou nám poskytla na charitatívny predaj omladzujúce sérum Antiaging Serum z kolekcie ENVY Therapy®. Tieto výrobky sme prítomným ponúkali za ľubovoľný príspevok. Celý výťažok z predaja poputuje na účet DebRA SR a použijeme ho na kúpu ošetrovacích a obväzových materiálov pre našich pacientov podľa ich potreby.

   Na záver sa chcem v mene mojom i v mene všetkých našich pacientov veľmi pekne poďakovať usporiadateľovi kongresu pánovi doktorovi Staškovi, že nám umožnil ako organizácii účasť bez akéhokoľvek poplatku. Taktiež ďakujeme pani Natálii Selvekovej za jej sponzorský dar v podobe omladzujúceho séra.

ĎAKUJEME


Text: Anna Dvorožňáková a Michaela Dolinská
Foto: Michaela Dolinská