Seminár „Stratégia dlhodobej starostlivosti na Slovensku"


   Seminár „Stratégia dlhodobej starostlivosti na Slovensku“, ktorý organizovala Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP), sa konal v Bratislave v Hoteli Bivio v dňoch 25. a 26. marca 2019. Na seminár prišli nielen odborníci, ktorí sa danej problematike aktívne venujú, ale aj laici, ktorých sa daná téma priamo dotýka.

    Druhý deň semináru bol prístupný pre laickú verejnosť. Zúčastnili sa ho zástupcovia a členovia pacientskych organizácií, zástupcovia Ministerstva zdravotníctva SR a občania. Za DebRA SR sa na seminári zúčastnil náš predseda.

   Viac o seminári „Stratégia dlhodobej starostlivosti na Slovensku“ si môžete prečítať na stránke Asociácie na ochranu práv pacientov:
https://www.aopp.sk/clanok/seminare-o-dlhodobej-starostlivosti-v-bratislave-mame-uspesne-za-sebou

Text: Marián Várka
Foto: AOPP