Epidermolysis Bullosa Awareness Week (EBAW) 25. - 31.10.2019

Medzinárodný týždeň šírenia povedomia o EB

   DebRA SR šíri povedomie o zriedkavej nevyliečiteľnej chorobe Epidermolysis bullosa, známejšej ako choroba motýlích krídel,  nepretržite počas celého roka rôznymi aktivitami, ako napríklad zapojením sa do Dňa zriedkavých chorôb v posledný februárový deň, účasťou v zábavno-súťažnej relácii 5 proti 5, na Slovenskom kongrese hojenia rán v Košiciach a ďalších kongresoch, účasťou nášho člena na Medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach, prednáškou o EB pre deti zo základnej školy v Banskej Štiavnici... Rovnako i roznášaním a rozdávaním letákov, pier, kalendárikov a iných reklamných predmetov DebRA SR širokej i odbornej verejnosti.

   Neustále šírime dobré meno DebRA SR a najmä povedomie o tak závažnom zriedkavom chorení, akým je Epidermolysis bullosa – choroba motýlích krídel.

   Ďakujeme, že nám pri tom pomáhate.

   Viac informácií o vyššie spomenutých udalostiach sa dočítate v predchádzajúcich článkoch v sekcii Udalosti 2019.

Text a foto: Martina Studeníková