XX. Prešovské pediatrické dni s medzinárodnou účasťou

   Vďaka pozvánke od pani doktorky Martináskovej, sme sa mohli spolu s Dankou ako zástupcovia nášho občianskeho združenia zúčastniť kongresu pediatrov v Prešove.
   Prešovské pediatrické dni sa konali 6. a 7.12.2018, kde sme prezentovali DebRA SR ako organizáciu, ktorá pomáha deťom a dospelým s chorobou Epidermolysis bullosa. Našim cieľom bolo zviditeľniť sa a oboznámiť lekárov a všetkých zúčastnených o tom, ako fungujeme, čo robíme, ako pomáhame pacientom a podobne.

   Oslovili sme aj niekoľko firiem na spoluprácu.

Text: Anna Dvorožňáková
Foto: Anna Dvorožňáková a Dana Ficeriová