Vaše 2 percentá môžu veľmi pomôcť

   Milí priatelia, naše občianske združenie DebRA SR sa aj tento rok uchádza o vašu priazeň, ktorú nám môžete preukázať aj zaslaním 2 % z daní.

   Uchádzame sa o ne preto, aby sa našim krehkým motýľom skvalitnil ich nesmierne ťažký život , ich každodenný boj s bolesťou, s odmietaním okolia, či neľahkým sociálnym postavením. Nie, ich ranky sa nezahoja, ich úsmev bude stále len krátkodobý, ale každé jedno pohladenie, každá jedna pomoc im aspoň trochu uľahčí kolotoč ošetrovania rán .Vaše 2 percentá znamenajú pre rodiny s pacientmi EB aj možnosť raz za rok stretnúť sa spolu s ostatnými rodinami na ozdravnom pobyte, kde na chvíľu zabudnú na realitu všedných dní, na nákup ošetrovacích materiálov, alebo zdravotníckych pomôcok, nehradených z poisťovne... Ďakujeme každému, kto sa rozhodne pomôcť a ďakujeme každému, kto nás aspoň myšlienkou solidarity podporí.

Údaje potrebné na vyplnenie tlačiva sú:

Obchodné meno (Názov): DebRA SR
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 42169895
Sídlo: 90201 Pezinok, Kollárova 11


IBAN číslo účtu: SK6311000000002629861333 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)
Viac info na: debra.slovakia@gmail.com

Kliknutím na obrázok si môžete stiahnuť predvyplnené tlačivo na poukázanie 2%

ĎAKUJEME

Text: Andrea Várková
Foto: Marián Várka