ENVY4Debra 2018

5. ročník charitatívnej akcie ENVY4Debra

   Aj v roku 2018 našu organizáciu podporila ENVY - klinika estetickej a preventívnej medicíny. Charitatívny projekt ENVY4Debra sa tentokrát konal 23.11.2018 vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach, kde sa zároveň oslavovalo 10. výročie založenia spomínanej kliniky. Klinika ENVY do akcie venovala 200 kusov svojich výrobkov, ktoré si prítomní mohli zakúpiť za dobrovoľný príspevok. Výťažok z predaja poputoval práve nám. DebRA SR tu mala svoje zastúpenie v podobe stánku a dvoch našich členiek, ktoré prezentovali organizáciu a pomáhali s predajom.

   Počas 5. ročníka ENVY4Debra sa vyzbieralo krásnych 850 €, ktoré použijeme na kúpu ošetrovacích materiálov pre našich pacientov a skvalitnenie ich života.

   Ďakujeme za skvelú akciu a spoluprácu a tešíme sa na ďalšie spoločné projekty.

Text a foto: Kristína Ficeriová