MINORIT Newsletter pre zriedkavé choroby


   Je registrovaným periodikom na Ministerstve kultúry SR. Vydáva ho Slovenská aliancia zriedkavých chorôb 4x ročne.

   Prináša aktuálne informácie a novinky z oblasti zriedkavých chorôb zo Slovenska aj zo zahraničia.
Vychádza pod registračným číslom EV4911/14
ISSN 1339 - 5440

MINORIT 4/2015:

2015_4_Minorit_WEB.pdf

MINORIT 2-3/2015:

WEB-Minorit-2-3-15Fin.pdf

MINORIT 1/2015:

2015_1_MinoritNaStranku_1558018471.pdf