Vianočný koncert Stredoslovenskej energetiky

Každoročne usporadúva Stredoslovenská energetika a.s. Vianočný koncert SSE a.s., určený pre zamestnancov a pozvaných obchodných partnerov.

Dňa 9. decembra 2015 vystúpil v Hudobnom dome mesta Žilina celosvetovo známy Žilinský komorný orchester, ktorý doprevádzal operné árie známych opier v podaní Filipa Túmu . Okrem príjemného kultúrneho podujatia mal tento večer vianočný rozmer dobročinnosti. Každoročne venuje SSE a.s. financie neziskovým organizáciám.
V roku 2015 bola jednou z týchto organizácii aj DebRA SR. Vedenie spoločnosti rozdelilo symbolické šeky v hodnote24 000 eura, medzi 6 neziskových organizácií. Na účet DebRA SR tak pribudlo 4000 euro. Tieto symbolicky investujeme v Žilinskej nemocnici, na skvalitnenie genetickej diagnostiky.

DebRA SR tak touto cestou napĺňa svoje ciele v skvalitnení života nielen pacientov s Epidermolysis bullosa, ale so všetkými zriedkavými chorobami.