Podoba a funkcia pacientskych organizácií v slovenskom zdravotníctve

30-31.3.2012 Hotel Park - Piešťany

1. Reforma liekovej politiky. Najdôležitejšie zmeny pre pacientov.
 2. Etika partnerstva so súkromným sektorom.
 3. Proces kategorizácie liekov – čo má význam pre pacienta?
4. Prečo zdravotná poisťovňa schvaľuje liečbu pre pacientov?
5. Sila značky, sila vzťahov s darcami.
6. Koľko platíme za zdravotnú starostlivosť a čo za to dostávame?
7. Posilňovanie kompetencií pacientov prostredníctvom cieleného vzdelávania.
8. Analýza bezpečnosti pacienta, kvality a efektívnosti zdravotnej starostlivosti v univerzitných nemocniciach SR.
9. Lekárska posudková činnosť v Sociálnej poisťovni.
10. Advokácia pacienta a súvislosti náhrady škody na zdraví.

Foto z konferencie: