VII. Celoslovenská konferencia sekcie sestier pracujúcich v neonatológii.

    Na tomto stretnutí novorodeneckých sestier zo všetkých kútov Slovenska sme predstavili naše novovzniknuté OZ DebRA SR,  jeho doterajšie aktivity a ciele do budúcnosti.  O skúsenostiach a fungovaní organizácie DebRA v Čechách, výhodách, ktoré tým vznikajú pre pacientov s EB  sme hovorili v súvislosti  so špecializovaným EB centrom v Brne, na ktoré sa s dôverou obracajú aj naši pacienti.
Prezentáciou ošetrovateľských materiálov na rôzne typy rán pri EB sme predstavili materiály Mepilex, ktoré sa v našich nemocničných zariadeniach nepoužívajú.
Zúčastnených sme zároveň požiadali o spoluprácu pri informovaní rodín nových pacientov s EB, o existencii OZ a samozrejme o možnej pomoci.
Sestry mali pre svoje pracoviská k dispozícii propagačné materiály s kontaktom na OZ DebRA SR.

Na tomto stretnutí sme sa na poli ošetrovateľstva dohodli na spolupráci a vzájomnej informovanosti o novinkách aj prepojením webových stránok.