Aktuálne miesto Putovnej výstavy od 8.9. 2014

Fakultná Nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica. Tam si našu putovnú výstavu "Zriedkavé choroby sú menej zriedkavé ako sa zdá" môžete pozrieť od 8.9.2014

Nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica

Výstava je umiestnená v lôžkovej časti nemocnice