Udalosti

Kongres Groningen 2011

V tomto roku sme sa znovu zúčastnili medzinárodného kongresu DEBRA International v Holandskom Groningene. Tentokrát sme tam necestovali, ale mali sme možnosť zúčastniť sa ho online, prostredníctvom systému Webex a internetu. Využili sme

Čítať viac »

Skoro letné stretnutie ....

Už druhýkrát spolu s o.z. Nedonosené dieťa sme zorganizovali stretnutie rodičov, detí, pacientov a členov týchto dvoch združení. V Lesnej škole na Horskom parku vládla v sobotu 4.6.2011 dobrá nálada. Počasie sa tešilo s nami a my sme využili tento deň na rôzne aktivity s deťmi, výrobu vlastných suvenírov, tašiek, náramkov, ozdôb, maľovanie, súťaže, divadlo, balóniky a ešte kopu ďalších

Čítať viac »

I. Konferencia pacientskych organizácií

Uskutočnila sa historicky prvýkrát v hoteli Park v Piešťanoch v dňoch 25. - 26.3.2011. Aj DebRA SR mala zastúpenie na tejto celoslovenskej akcii. Cieľom konferencie bolo utvorenie základnej platformy združení a pacientskych organizácií, ktoré navzájom komunikujú, zdieľajú skúsenosti a riešia základné otázky v oblasti poskytovania zdravotnej a sociálnej starostlivosti na Slovensku. Jednou zo sprievodných akcií bol aj prieskum, zameraný na aktuálnu situáciu v pacientskych združeniach. Ten potvrdil veľký význam fungovania týchto organizácií. Zástupcovia prítomných 75 pacientskych org. sa vyjadrovali aj k podmienkam a charakteru ich fungovania. Medzi najdôležitejšie zistenia patrí fakt, že skupiny pa

Čítať viac »