Kontakt

Sídlo:
DebRA SR 
SNP 55
908 73 Veľké Leváre

IČO: 42169895
DIČ: 2023204502

IBAN: SK6311000000002629861333
BIC (SWIFT): TATRSKBX 

Predseda Správnej rady (štatutár):
Marián Várka
mobil: +421 940 566 667

www.debra-slovakia.org
debra.slovakia@gmail.com