Kontakt

Korešpondenčná adresa:
DebRA SR 
Marián Várka
SNP 55
908 73 Veľké Leváre

Sídlo:
DebRA SR
Kollárova 11
902 01 Pezinok

IČO: 42169895
DIČ: 2023204502

IBAN: SK6311000000002629861333
BIC (SWIFT): TATRSKBX 

Predseda Správnej rady (štatutár):
Marián Várka
mobil: 0940 566 667

www.debra-slovakia.org
debra.slovakia@gmail.com