Udalosti

Kongres DEBRA International Praha 10-13.9.2009

V dňoch 10. – 13. 9. 2009 sa v Prahe, v hoteli Pyramida konal medzinárodný kongres DEBRA International. Zúčastnilo sa ho 77 zástupcov z 33 krajín. Prvý krát sa ako členovia DEBRA International zúčastnili aj zástupkyne DebRA Slovakia, Beáta Ramljaková – predsedkyňa DebRA SR, Andrea Várková – podpredsedkyňa DebRA SR a Ľubica Kaiserová – členka správnej rady DebRA SR. Kongres organizovali naše české kolegyne z DebRA ČR. Počas troch dní zástupcovia jednotlivých krajín prezentovali svoju domácu organizáciu, svoju činnosť, problémy, ktoré riešia, aj úspechy, na ktoré sú hrdí. DebRA Slovakia prezentovala na posteri vzni

Čítať viac »

Banská Bystrica 23.-24.9.2009

Na tomto stretnutí novorodeneckých sestier zo všetkých kútov Slovenska sme predstavili naše novovzniknuté OZ DebRA SR, jeho doterajšie aktivity a ciele do budúcnosti. O skúsenostiach a fungovaní organizácie DebRA v Čechách, výhodách, ktoré tým vznikajú pre pacientov s EB sme hovorili v súvislosti so špecializovaným EB centrom v Brne, na ktoré sa s dôverou obracajú aj naši pacienti. Prezentáciou ošetrovateľských materiálov na rôzne typy rán pri EB sme predstavili materiály Mepilex, ktoré sa v našich nemocničných zariadeniach nepoužívajú. Zúčastnených sme zároveň požiadali o spoluprácu pri informovaní rodín nových pacientov s EB, o existencii OZ a samozrejme o možnej pomoci.

Čítať viac »