Udalosti

XX. Prešovské pediatrické dni s medzinárodnou účasťou

   Vďaka pozvánke od pani doktorky Martináskovej, sa aj zástupcovia nášho občianskeho združenia mohli zúčastniť kongresu pediatrov v Prešove.
   Prešovské pediatrické dni sa konali 6. a 7.12.2018, kde sme prezentovali DebRA SR ako organizáciu, ktorá pomáha deťom a dospelým s chorobou Epidermolysis bullosa. Našim cieľom bolo zviditeľniť sa a oboznámiť lekárov a všetkých zúčastnených o tom, ako fungujeme, čo robíme, ako pomáhame pacientom a podobne.
Oslovili sme aj niekoľko firiem na spoluprácu.


   


Text: Anička Dvorožňáková